Beheer

Beheer van vastgoedpatrimonium: beheersoplossingen op maat

Een luisterend oor, deskundig advies en transparantie: met die waarden gaan wij te werk als u uw vastgoed aan REANT toevertrouwd. Huurinkomsten veiligstellen, de rentabiliteit van uw investeringen optimaliseren en uw vastgoedportefeuille bestendigen of uitbouwen - ziedaar onze pijlers.

Omdat elk pand verschillend is, biedt Reant oplossingen op maat. Huurders selecteren, huurgelden en lasten innen - onze beheerders houden rekening met de commerciële, technische of financiële parameters (werken, huurvoorwaarden, fiscaliteit…) die bijdragen tot het goed beheer van uw eigendom.

Naast de beheersdiensten kunt u desgewenst ook genieten van effectief patrimoniumadvies.

Rentmeesterschap

De Rentmeester :

  • staat in voor het innen en indexeren van de huurgelden;
  • ontfermt zich over de potentiële en reële problemen tussen huurder en verhuurder;
  • zoekt mee naar dat ene goed dat het best aan de verwachtingen van een belegger of investeerder voldoet en bestudeert hiervoor het mogelijke rendement;
  • ondersteunt de investeerder bij de transactie;
  • bepaalt vanuit een grondige kennis van de huurmarkt bij elke verhuring de optimale huurprijs.

Rentmeesterschap : gespecialiseerd in privaat beheer van uw individuele eigendommen. Dit omvat het, namens de eigenaar, innen van de huur en van alle verschuldigde bedragen bij de huurders, het bijhouden van de betreffende boekhouding, het indexeren van de huurprijzen, het onderhoud en de daaraan verbonden uitgaven binnen de lijnen van de opdracht.

Daarnaast zorgt de rentmeester voor een zo hoog mogelijk rendement van de eigendom.

Het specifieke mandaat en takenpakket op zowel administratief, financieel als technisch vlak wordt in onderling overleg vastgelegd en op maat uitgeschreven.

Verdere verantwoordelijkheden van de rentmeester omvatten het verhuur van residentieel vastgoed en kantoren en het samenstellen van het dossier (waaronder het opstellen van de nodige plaatsbeschrijvingen en eventuele bemiddeling bij huurgeschillen).

De organisatie van het onderhoudsprogramma heeft drie uitgangspunten :

I BEWAKING

II ONDERHOUD

III HERSTELLING